ARCHITECT/KIẾN TRÚC SƯ

JOB DESCRIPTION/MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Design 3D perspective, Autocad drawings to construct
(Lên phối cảnh 3D, khai triển bản vẽ Autocad để thi công)

• Checking and acceptance of completed works
(Kiểm tra, nghiệm thu hoàn công các công trình) 

• Design and construct civil engineering and industry works
(Thiết kế thi công kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp)

• 3D rendering works
(Vẽ phối cảnh 3D các công trình)

• Perform duties assigned by Architectural Team Leader/ Design Manager/ Design Director.
(Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của quản lý)

JOB REQUIREMENT/YÊU CẦU

• Degree qualified in Architecture.
(Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành kiến trúc)

• Factory designing is preffered
(Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về xây dựng nhà xưởng)

• Hard-working, work well under high pressure
(Siêng năng, chịu khó, chịu được áp lực công việc cao)

 Salary :Negotiation
(Mức lương: Thỏa thuận)
__________________________________

Interested candidates please send CV directly to
Sam IL Construction Co., Ltd
Address: 11th Floor - MD Complex Tower - Nguyen Co Thach - My Dinh I - Nam Tu Liem - Ha Noi
or send CV via email address: tuyendung@samilconst.com

 

Ứng viên có thể gửi CV trực tiếp tại:
Công ty TNHH Xây dựng Sam IL
Địa chỉ: Tầng 11 - Tòa nhà MD Complex - Nguyễn Cơ Thạch - Mỹ Đình I - Nam Từ Liêm - Ha Noi
Hoặc gửi CV qua email: tuyendung@samilconst.com

 

Related news

Office address: 11th Floor - MD Complex Tower -  No. 68 Nguyen Co Thach St - My Dinh I Urban Area - Cau Dien - Nam Tu Liem - Ha Noi.
Telephone: 024.6282.4204 - Fax: 024.6282.4304.
samil@samilconst.com