DRIVER/LÁI XE

JOB DESCRIPTION / MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Pick - up, Director Board  in the implementation process of work and contact work every day.  Keep on time and place for pick up accordance with the requirements.

(Đưa đón, chuyên chở Lãnh đạo  Công ty hoặc khách trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu)

• Strictly observe the regulations on traffic safety, ensuring safety for people, vehicles and goods  on the road, working on the principle of "driving and save".

(Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hóa trênđường công tác, làm việc theo nguyên tắc “lái xe an toàn và tiết kiệm”)

• Preserving and maintaining good car. Ensure the car is clean and in a state ready to serve.

(Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ)

• Always check the vehicle in order to detect and remedy defects promptly, recurring vehicle maintenance, fully updated equipment in the monitoring books.

(Luôn kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, bảo trì xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thiết bị)

• Report on the use of fuel monthly.

(Báo cáo mức nhiên liệu sử dụng hàng tháng)

• Report immediately when any incident occurred to HR Department:  accidents, fines for violating the law, damaged cars, traffic jams ... to take remedial measures timely and appropriate.

(Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho cấp trên hoặc Phòng HCNS, bao gồm : tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường… để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp)

• Perform other related work as required.

(Thực hiện các công việc khác liên quan khi có yêu cầu)

JOB REQUIREMENT / YÊU CẦU

• Graduated High school, Have drive license

(Tốt nghiệp trung học phổ thông, có bằng lái xe)

• Age: 25 – 35

(Tuổi từ 25-35)

• Minimum 2 years working experience in a similar position

(Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự)

• Careful, patient, honest, reliable.

(Cẩn thận, kiên nhẫn, trung thực, đáng tin cậy)

 Salary :Negotiation
(Mức lương: Thỏa thuận)
__________________________________

Interested candidates please send CV directly to
Sam IL Construction Co., Ltd
Address: 11th Floor - MD Complex Tower - Nguyen Co Thach - My Dinh I - Nam Tu Liem - Ha Noi
or send CV via email address: tuyendung@samilconst.com

 
Ứng viên có thể gửi CV trực tiếp tại:
Công ty TNHH Xây dựng Sam IL
Địa chỉ: Tầng 11 - Tòa nhà MD Complex - Nguyễn Cơ Thạch - Mỹ Đình I - Nam Từ Liêm - Ha Noi
Hoặc gửi CV qua email: tuyendung@samilconst.com
 

Related news

Office address: 11th Floor - MD Complex Tower -  No. 68 Nguyen Co Thach St - My Dinh I Urban Area - Cau Dien - Nam Tu Liem - Ha Noi.
Telephone: 024.6282.4204 - Fax: 024.6282.4304.
samil@samilconst.com